Przejdź do treści

LISTA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Przewodniczący WRS WNH

Wiceprzewodniczący WRS WNH

Sekretarz WRS WNH

Członkowie WRS WNH