Przejdź do treści

Koło Naukowe Muzeologii

opiekun: dr Anna Wiśnicka

prezes: Ilona Suchomska

kontakt: mailto:suchomska@student.uksw.edu.pl


Koło Edytorstwa Naukowego „Kustosz”

opiekun: dr Magdalena Bober-Jankowska

prezes: mgr Emilia Zaczkowska-Szypowska

kontakt:  kustosz.uksw@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kustosz.uksw


Koło literackie

opiekun: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prezes: mgr Sylwia Stolarczyk, kontakt: sylwiastolarczyk@onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/literackie


Koło Językoznawcze

opiekun:

prezes:

strona www: http://www.jezykoznawcy.uksw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/kolojezykoznawczeuksw


Teatr Akademicki „…ale o co chodzi?” UKSW

opiekun: Wiesław Rudzki

strona www: http://www.uksw.edu.pl/Teatr

Facebook: https://www.facebook.com/TeatrUKSW


Koło Filmowe UKSW „FilmOFFka”

opiekun: dr Mateusz Werner

prezes:

Facebook: https://www.facebook.com/kolofilmoweUKSWfilmOFFka


Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej

opiekun: dr Beata Garlej, mgr Katarzyna Bałdyga

prezes: Weronika Rychta

strona www: http://kolohermeneutyczne.blog.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Hermeneutyki-Literackiej-UKSW/290961024289352


Koło Naukowe Filologii Klasycznej „Kalokagatia”

opiekun: dr Filip Doroszewski

prezes: Wiktoria Wilczak, kontakt: wiktoria.wilczak98@onet.pl

wiceprezes: Michał Piętka


Koło Kulturoznawców przy WNH UKSW „Culture on”

opiekun: dr Piotr Jakubowski

prezes: Krystian Łukaszewicz

wiceprezes: Kinga Górska

Facebookhttps://www.facebook.com/cultureON.UKSW


Koło Fotograficzne „Fotograty”

opiekun: dr Piotr Dejneka

prezes: Dominika Milińska


Koło Translatologiczne „Translatoria”

opiekun: prof. Anna Szczepan-Wojnarska

prezes: mgr Agata Mikołajko


Koło Zarządzanie Projektami Kultury

opiekun: dr Kama Pawlicka

prezes: Paulina Szlaska

kontaktszlaska.paulina@gmail.com