Przejdź do treści

Podniesienie kompetencji cyfrowych u pracowników medycznych to jeden z celów projektu realizowanego przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego we współpracy z czterema europejskimi uczelniami.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia świadomości wagi psychologicznej opieki nad pacjentem. Ograniczony kontakt związany z izolacją w zamkniętych szpitalnych oddziałach był uciążliwy zarówno dla chorych, jak i ich najbliższych. Pracownicy służb medycznych często wspierali pacjentów, ułatwiając im kontakt z rodziną za pomocą urządzeń mobilnych oraz narzędzi wideo.

Projekt From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare („Od leczenia do opieki: cyfrowa edukacja i wsparcie duchowe w szpitalnej opiece zdrowotnej”) ma charakter interdyscyplinarny. Skierowany jest do studentów z pięciu uniwersytetów w Europie.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności odpowiedzi na potrzeby duchowe/religijne pacjentów u pracowników medycznych i innych osób zainteresowanych temat kursu. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Zawiera program nauczania z dziedzin m.in. antropologii, technologii informacyjnych, religii, psychologii i medycyny.

Projekt „From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare”