Przejdź do treści

Druki do pobrania:

Ogłoszenia:

Warszawa, dnia 08.07.2021 roku

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie nauki o kulturze i religii na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Warszawa, dnia 08.07.2021 roku

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w profesora uczelni w dyscyplinie literaturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Warszawa, dnia 13.04.2021 roku

Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Warszawa, dnia 30.04.2020 roku

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Warszawa, dnia 03.04.2020 roku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Nauk
o Kulturze i Religii Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
.

Warszawa, dnia 03.04.2020 roku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kulturą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.