Przejdź do treści

Informacje podstawowe

Projekt „From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare”, współfinasowany z Programu Erasmus+ (Komisji Europejskiej). Agreement nr.:  2020-1-IT02-KA226-HE-095300.

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW współrealizuje międzynarodowy projekt „Od Leczenia do Opieki: Cyfrowa Edukacja i Wsparcie Duchowe w Szpitalnej Opiece Zdrowotnej” (From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare), współfinasowany z Programu Erasmus+ (Komisji Europejskiej). Jego celem jest wzbogacenie programów przyszłych pracowników zdrowia (pielęgniarek, pracowników socjalnych itd.) o tematy związane z kompetencjami cyfrowymi i opieką duchową w celu lepszej odpowiedzi na potrzeby pacjentów.

Więcej infromacji

https://www.fromcuretocare.unito.it
https://www.facebook.com/fromcuretocare