Przejdź do treści

OPIEKUNOWIE STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Studia I stopnia

I-III rok – mgr Agnieszka Świątek a.swiatek@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Mateusz Kowalski mateusz.kowalski@uksw.edu.pl

Studia I i II stopnia

dr Robert Pawlik r.pawlik@uksw.edu.pl

OPIEKUNOWIE STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Filologia polska
Studia I stopnia

mgr Agnieszka Świątek

a.swiatek@uksw.edu.pl

Filologia polska
Studia II stopnia

dr Evangelina Skalińska

e.skalinska@uksw.edu.pl

Kulturoznawstwo
Studia I i II stopnia

dr Robert Pawlik

r.pawlik@uksw.edu.pl