Przejdź do treści

Kurs obejmuje pięć specjalistycznych modułów tematycznych.

1. „Duchowość i opieka w szpitalach” („Spirituality and care in hospitals”) 15h – moduł mający na celu dostarczenie konkretnej wiedzy i narzędzi do identyfikacji i zaspokojenia religijno-duchowych potrzeb pacjentów szpitali.

2. „Cyfrowe umiejętności interakcyjne” („Digital Skills for interaction”) 10h – moduł mający na celu przedstawienie narzędzi cyfrowych w odniesieniu do potrzeb egzystencjalnych, interakcji i komunikacji hospitalizowanego pacjenta.

3. „Zarządzanie religijną różnorodnością” („Managing religious diversity”) 15h – moduł mający na celu wprowadzenie pojęć przydatnych do zrozumienia zjawisk religijnych we współczesnym społeczeństwie oraz skupienie się na zarządzaniu różnorodnością religijną w instytucjach publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem szpitali).

4. „Pielęgniarska opieka duchowa w sytuacji końca życia w czasie pandemii COVID-19” („Spiritual nursing care interventions for end-of-life care during the COVID-19 pandemic”) 15h – moduł mający na celu dostarczenie wytycznych metodologicznych dla praktyki klinicznej w opiece paliatywnej.

5. „Medycyna narracyjna” („Narrative Medicine”) 15h – moduł nakierowany na podejściu Medycyny Narracyjnej w celu zidentyfikowania i wzmocnienia doświadczeń, potrzeb pacjentów i ich rodzin w sferze religijno-duchowej.

W skład kursu wchodzą także warsztaty face-to-face (15h) „Zarządzanie religijną różnorodnością w przestrzeni publicznej” („Managing Religious Diversity in Public Spaces”).

Projekt „From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare”