Przejdź do treści

Filologia włoska

STUDIA

UKSW oferuje w zakresie Filologii Włoskiej bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia) oraz stacjonarne magisterskie (II stopnia). 

Podstawowy program studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim.Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. 

Na poziomie licencjackim student może wybierać moduły przygotowujące do pracy w szeroko rozumianych branżach kultury, turystyki, a także w wydawnictwach (turystyka kulturowa Włoch, moduł edytorski i włoskie Artes). Na poziome magisterskim studia oferują szczegółowe przygotowanie do zawodu tłumacza lub lektora języka włoskiego (moduł metodyczny i translatorski).

WYDZIAŁ

Wydział Nauk Humanistycznych prowadzi też studia licencjackie i magisterskie na kierunkach filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo i muzeologia.

Studenci Wydziału mogą studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi we Florencji, Neapolu, Turynie, Genui, Mediolanie, Weronie, Parmie, Bolonii, Perugii, Viterbo, Katanii, Sassari, Bari oraz Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Ostrawie, Wilnie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą i Santiago de Compostela.

Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

REKRUTACJA

O przyjęciu na studia I stopnia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstanie po przeliczeniu wyników egzaminu maturalnego według wzoru obowiązującego w UKSW. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII WŁOSKIEJ

Studia filologii włoskiej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, połączonej z intensywną nauką języka włoskiego (komunikacja ustna i pisemna). Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury(wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa). Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza, nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji (np. zarządzanie w kulturze), znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii włoskiej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych, szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów oraz teologów.

LOKALIZACJA

Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu, tj. w kampusie  przy ul. Dewajtis 5, usytuowanym na terenie leśnego rezerwatu na Bielanach i sąsiadującym bezpośrednio z zabytkowymi budynkami dawnego kościoła i klasztoru kamedułów. Do dyspozycji studentów są: Biblioteka Główna UKSW, Biblioteka WNHpracownia komputerowa oraz stołówka. Nowoczesne budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.