Przejdź do treści

Studia „Kreatywne pisanie” realizowane są w ramach dwusemestralnego studium podyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Studia obejmują kształcenie praktyczne i teoretyczne. Odbywają się w formie online.

W ramach ścieżki teoretycznej studenci zdobywają wiedzę niezbędną do tworzenia szeroko rozumianych tekstów kultury, w tym utworów literackich i publicystycznych oraz produkcji wpisujących się we współczesną kulturę medialną. Ścieżka teoretyczna składa się m. in. z historii i teorii literatury, historii i teorii kultury, teorii komunikacji, kultury języka. Realizowana jest w ramach ćwiczeń i wykładów.  Wiedza teoretyczna uzupełniana jest poprzez praktykę: studenci doskonalą swój warsztat na takich zajęciach, jak Techniki pisania prozy, Techniki pisania poezji, Techniki pisania form publicystycznych, Warsztaty influencerskie, Redakcja i korekta tekstów. Studenci będą również uczestniczyć w wykładach mistrzowskich – zajęciach prowadzonych przez pisarzy i innych twórców kultury. Studia podyplomowe z kreatywnego pisania zorientowane są na współczesne oczekiwanie rynku pracy, który w coraz większej mierze wymaga szeroko pojmowanej kreatywności, łączenia wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, umiejętności poruszania się w obszarze kultury zarówno wysokiej, jak i popularnej, a także nadążania za coraz szybszym rozwojem różnych mediów społecznościowych. Studia uczą kreatywnego i krytycznego myślenia, łączenia polskiej tożsamości z globalną rzeczywistością, skutecznego komunikowania się, interpretowania i rozumienia współczesnych procesów cywilizacyjnych i kulturowych, poruszania się i wypowiadania w różnych typach mediów.