Przejdź do treści

KONSULTACJE STUDIA PODYPLOMOWE

ProwadzącyTermin
Dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewiczczwartki w tygodniach przed zjazdami, godz. 18:00-19:00  – po wcześniejszym umówieniu się przez umail;
Dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.środy przed zjazdami w godz. 16:30-17.30;
Dr Łukasz Kucharczykśrody przed zjazdami w godz. 18:30-20:00;
Mgr Marcin Miłkoniedziele zjazdowe bezpośrednio po zajęciach; lub środy przedzjazdowe od godziny 19 po wcześniejszym umówieniu się przez umai;
Dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.niedziele zjazdowe, godz. 15.00-16.00;
Dr hab.  Joanna Zajkowska, prof. ucz. soboty zjazdowe, bezpośrednio po zajęciach, godz. 20:00-21:00. W dowolnym terminie – po wcześniejszym umówieniu się przez umail.

Konsultacje odbywają się każdorazowo na kanale zajęciowym danego Prowadzącego.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli prowadzących nauczanie historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą do nauczania języka polskiego – zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2021/DWM/1766).