Przejdź do treści

III SEMESTR

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MsTeams.

SOBOTA

16:45-18.15Analiza dzieła literackiego – dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska prof. ucz.16
18:30-20:00Metodyka nauczania literatury w szkole ponadpodstawowej – mgr Łukasz Tupacz15

NIEDZIELA

08:00-09:30Nauczanie języka polskiego jako drugiego – dr Łukasz Kucharczyk10
09:45-11:15Wybrane zagadnienia z literatury współczesnej – dr Łukasz Kucharczyk14
11:30-13:00Wybrane zagadnienia z literatury XIX wieku (Pozytywizm/Młoda Polska) – dr hab.  Joanna Zajkowska, prof. ucz.
13:00-13:30Przerwa obiadowa16
13:30-15:00Nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej wobec reformy oświaty w Polsce* – dr Małgorzata Furgała10
*Zajęcia nie będą prowadzone od 1 zjazdu. Zostaną przeprowadzone w bloku – po ustaleniach z Prowadzącą w drugiej części semestru.

II SEMESTR

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MsTeams.

SOBOTA

16:45-18.15Gramatyka opisowa języka polskiego – dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz16
18.30-20:00Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej – dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.10

NIEDZIELA

08.00-09.30Kultura języka polskiego z elementami stylistyki – dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.
09:45-11:15Wybrane zagadnienia z literatury współczesnej – dr Łukasz Kucharczyk
11.30-13:00Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej – mgr Marcin Miłko
13:00-13:30Przerwa obiadowa
13:30-15:00Wybrane zagadnienia z literatury XIX wieku (Romantyzm) – dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.
15:00-16:30Metodyka nauczania języka w szkole podstawowej – mgr Marcin Miłko
16:45-18:15Analiza dzieła literackiego, dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz

I SEMESTR

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MsTeams.

SOBOTA

15.00-16.30Gramatyka opisowa języka polskiego – dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz14
16:45-18.15Wybrane zagadnienia z historii języka polskiego – dr Anna Krasowska10
18.30-20:00Wybrane zagadnienia z literatury dawnej – dr Magdalena Bober-Jankowska15

NIEDZIELA

08.00-09.30Kultura języka polskiego z elementami stylistyki – dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.14
09:45-11:15Poetyka – dr Łukasz Kucharczyk15
11.30-13:00Nauczanie języka polskiego jako drugiego – dr Łukasz Kucharczyk10
13:00-14:00Przerwa obiadowa
14:00-15:30Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej – dr hab. Zajkowska, prof. ucz.10
15:45-17:15Gramatyka funkcjonalna języka polskiego – dr Karolina Zioło-Pużuk15