Przejdź do treści

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Kreatywnego pisania nabędzie  kompetencje literackie i językowe, pozwalające na tworzenie i wypowiadanie się w różnych stylach i gatunkach. Będą to:

 • Literatura wysoka
 • Literatura popularna
 • Publicystyka

Studia mają charakter wybitnie praktyczny i przygotowują uczestników do pracy w szeroko rozumianych nowych mediach, pracy pisarza, krytyka, publicysty, autora własnego kanału społecznościowego, pracownika wydawnictw i instytucji kultury. Są w pełni zorientowane na współczesną kulturę medialną. Przykładowe zawody, jakie może podjąć ich absolwent, to: redaktor w czasopiśmie, pracownik wydawnictwa, krytyk literacki, twórca internetowy, copywriter, pracownik portalów internetowych, twórca literatury, pracownik działu PR.

Przedmioty teoretyczne:

 1. Gatunki literatury popularnej
 2. Laboratorium popkultury
 3. Laboratorium arcydzieł literatury polskiej
 4. Laboratorium arcydzieł literatury powszechnej
 5. Poetyka i teoria procesu twórczego
 6. Formy retoryczne

Przedmioty praktyczne:

 1. Techniki pisania reportażu
 2. Techniki pisania powieści
 3. Techniki pisania opowiadań
 4. Techniki pisania wierszy
 5. Techniki pisania scenariusza
 6. Techniki pisania form publicystycznych
 7. Przygotowanie tekstu pod względem poprawności językowej
 8. Techniki pisania tekstów piosenek
 9. Techniki pisania dramatu