Przejdź do treści
 • dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.
 • dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.
 • dr Magdalena Bober-Jankowska
 • dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
 • dr Małgorzata Furgała
 • dr Anna Krasowska
 • dr Łukasz Kucharczyk 
 • dr Karolina Zioło-Pużuk
 • mgr Marcin Miłko
 • mgr Łukasz Tupacz
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli prowadzących nauczanie historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą do nauczania języka polskiego – zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2021/DWM/1766).