Przejdź do treści

Dyscypliny naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo i nauki o kutlurze i religii, uzyskały w wyniku parametryzacji uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

  • Literaturoznawstwo uzyskało kategorię A
  • Językoznawstwo kategorię B+
  • Nauki o Kulturze i Religii kategorie B+