Przejdź do treści

seria Biblioteca di Cultura Polacca

redaktor naukowy: Anna Czajka-Cunico

 • Antonina Kłoskowska, Alle radici delle culture nazionali, a cura di Anna Czajka, traduzione di Margherita Bacigalupo, con una Presentazione di Zygmunt Bauman e una lettera di Karl Dedecius, Diabasis, Reggio Emilia 2007.
 • Jan Białostocki, Il cavalliere polacco e altri saggi dell̒arte e di iconologia, a cura di A. Czajka, traduzione M. Bacigalupo, „Biblioteca di Cultura Polacca” nr 1, Mimesis, Milano 2015.
 • Stanisław Brzozowski, Cultura e vita, red. Anna Czajka e Gerardo Cunico, trad. L. Masi,  riv. A. Czajka/G. Cunico, Prefazione di Maciej Urbanowski, Postfazione di Gerardo Cunico, „Biblioteca di Cultura Polacca” nr 2, Mimesis, Milano 2016.
 • Władysław Stróżewski, Intorno al bello, a cura di Anna Czajka e Gerardo Cunico, traduzione M. Bacigalupo, „Biblioteca di Cultura Polacca” nr 3, Milano 2017.
 • Maria Ossowska, Norme morali. Tentativo di sistematizzazione, a cura di Alberto Pirni, traduttori vari, riv. A. Czajka/G. Cunico, „Biblioteca di Cultura Polacca” nr 4, Mimesis, Milano 2017.

seria Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”

redaktor naukowy: Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 • Fotoesej – testowanie granic gatunku, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Jewdokimow, Warszawa 2016.
 • Rzecz w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Warszawa 2016.
 • Rozjaśnianie Hanekego, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Taras, Warszawa 2019.
 • Fotoesej. (Nie)widoki cudzego cierpienia, red. P. Jakubowski, B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2019.

seria Florilegium. Studia classica, mediaevalia et neolatina

komitet redakcyjny: Mieczysław Mejor, Dominika Budzanowska-Weglenda (sekretarz redakcji), Joanna Komorowska, ks. Józef Naumowicz, Kazimierz Pawłowski, Beata Spieralska-Kasprzyk

 • t. 1: Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz, red. D. Budzanowska, W. Linke CP, Warszawa 2011.
 • t. 2: D. Budzanowska,  Cztery cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego, Warszawa 2012.
 • t. 3: Iulius Firmicus Maternus, Jak nieświadomi błądzą w wierze, przeł. i oprac. B. Gaj, Warszawa 2015.
 • t. 4: D. Budzanowska-Weglenda, Sztuka życia według Marka Aureliusza. Rozmyślania nad „Rozmyślaniami”, Warszawa 2016.
 • t. 5: Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne, opr. B. Gaj, M. Rowińska-Szczepaniak, Warszawa 2016.
 • t. 6: K. Pawłowski, Alcinous and Middle Platonism. The desire to look beyond what is visible (Plato’s Philosophy in Alcinous’s Lectures), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

seria Interdyscyplinaria

redaktor serii: Magdalena Saganiak

 • Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Byt. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

seria Modernistyczne Przełomy

redaktor serii: Dorota Kielak

 • Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. D. Kielak, M. Makowska, J. Niewiarowska, Warszawa 2015.
 • Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, red. D. Kielak, M. Makowska, J. Niewiarowska, Warszawa 2016.

seria Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW

komitet redakcyjny: Ewa Dzięgiel, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska

 • Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i mniejszości językowe w Polsce, red. E. Dzięgiel, A. Zielińska, Warszawa 2009.
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009.
 • Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011.
 • Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013.
 • Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014.
 • Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015.
 • Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Warszawa 2015.

seria Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

redaktor naukowy: Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 • Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2016. [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (1)]
 • Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Warszawa 2016 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (2)]
 • Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017. [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (3)]
 • Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2018. [cykl Ikony wyobraźni zbiorowej (1)]
 • Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Gołos-Dąbrowska, Warszawa 2019.

seria Problemy Romantyzmu

komitet redakcyjny: Bernadetta Kuczera-Chachulska, Małgorzata Łukaszuk, Ewa Szczeglacka-Pawłowska

 • Rozmowy o “Dziadach”, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005.
 • Zygmunt Krasiński. Pytania a twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005.
 • Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.
 • B. Kuczera-Chachulska, Norwida “przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki, Warszawa 2008.
 • Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera-Chachulska , Warszawa 2010.
 • Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010.
 • Juliusz Słowacki. Interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011.
 • Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Korpysz, Warszawa 2011
 • Liryczność w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2014.
 • E. Skalińska, Norwid – Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje, Warszawa 2014.
 • M. Łukaszuk, Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej, Lublin-Warszawa 2015.
 • B. Kuczera-Chachulska, Cyprian Norwid. Estetyka teologiczna, Warszawa 2018.

seria Rzeczy Piękne

redaktor naukowy: Małgorzata Wrześniak

 • Beautiful objects – Body decoration and interior decoration of a house and of a church, ed. A. Bender, M. Wrześniak, A. Wiśnicka, 2017.
 • Piękne przedmioty. Ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich, red. A. Bender, M. Wrześniak, 2019.
 • Anna Wiśnicka, Simo Heikkilä. Designer’s Life and Work, 2019.

seria Studia o Kijowskim

komitet redakcyjny: Wiesława Tomaszewska

 • W. Tomaszewska, Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury, Warszawa 2002
 • W. Tomaszewska, Andrzej Kijowski: biografia – bibliografia – recepcja. Studium dokumentacyjne, Warszawa 2005.
 • Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. W. Tomaszewska przy współpracy Kazimiery Kijowskiej i Tomasza Burka, Warszawa 2005.
 • Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny. Pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci, red. Wiesława Tomaszewska przy współpracy Kazimiery Kijowskiej i Tomasza Burka, Warszawa 2008.
 • Andrzej Kijowski i literaturoznawcy. Studia, red. W. Tomaszewska, T. Winek, Warszawa 2007.
 • W kręgu tematów i form literackich. Szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego, red. W. Tomaszewska, Warszawa 2015.

seria Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni

komitet redakcyjny: Anna Szczepan-Wojnarska

 • Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, red. A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2014.
 • Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. 2 – poszukiwania formy, red. A. Szczepan-Wojnarska, A. Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018.

seria W stronę międzykulturowości

komitet redakcyjny: Anna Czajka-Cunico, Magdalena Woźniewska-Działak

 • Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.
 • Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, oprac. tekstów M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2013
 • Anna Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.
 • Polska i Włochy w dialogu kultur/ La Polonia e Italia nel dialogo tra le culture, red. M. Woźniewska-Działak, L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, Warszawa 2017 .         
 • Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Stanisław Brzozowski, red. A. Czajka / D. Dąbrowska / M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2018.
 • Odmiany dialogiczności w kulturze, red. D. Dąbrowska, Warszawa 2019.

seria Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej

redaktor naukowy: Bernadetta Kuczera-Chachulska

 • B. Kuczera-Chachulska, Mickiewicz-Chopin. W kręgu genologii i estetyki, Warszawa 2012.
 • Estetyka literacka. Arcydzieło. Ingarden, red. B. Garlej, B. Kuczera- Chachulska, Warszawa 2015.
 • Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, red. B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, A. Tyszczyk, Warszawa 2018.