Przejdź do treści

Bielańskie Prace Językoznawcze to kontynuacja serii Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW. Pozycje wydane w tej serii przed 1 października 2019 roku znajdują się na stronach WNH i  (https://wnh.uksw.edu.pl/node/32)

Redakcja serii: Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska

  • Wokół homonimii międzyjęzykowej II, red. A. Dąbrowska-Kamińska, A. Karolczuk, M. Majewska, WN UKSW, Warszawa 2021, ss. 236. (link)
  • Komizm historyczny III, red. T. Korpysz, A. Krasowska, WN UKSW, Warszawa 2021. (link)
  • Język pisarzy: problemy gramatyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, WN UKSW, Warszawa 2021. (link)
  • Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, WN UKSW, Warszawa 2019. (link)