Przejdź do treści

2022

  • A. Regagliolo, Latin in Spanish Primary Education. An Experience, WN UKSW, Warszawa 2022, ss. 204. (link)
  • Stanisław Szober – listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917-1938, oprac. Mateusz Kowalski, WN UKSW, Warszawa 2022, ss. 292. (link)

2021

  • Wokół homonimii międzyjęzykowej II, red. A. Dąbrowska-Kamińska, A. Karolczuk, M. Majewska, WN UKSW, Warszawa 2021, ss. 236. (link)
  • Komizm historyczny III, red. T. Korpysz, A. Krasowska, WN UKSW, Warszawa 2021. (link)
  • Język pisarzy: problemy gramatyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, WN UKSW, Warszawa 2021. (link)

2020

  • Bartholomaeus Keckermann. Systema disciplinae politicae, oprac. R. Peressin, Aristotelica Polonica, tom 2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, ss. 622 [edycja krytyczna]. (link)
  • O. Broniś, Word-Final Vowel Epenthesis in Italian Loanword Adaptation, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 190. (link)
  • M.B. Majewska, Wileński Słownik języka polskiego… i zagadnienia jego digitalizacji, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 494. (link)
  • R. Peressin, La versione greca dell’orazione „Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1632). Contributi all’edizione e allo studio del testo, Series: Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 312. (link)
  • Refleksyjny praktyk – o pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, red. K. Zioło-Pużuk, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 138. (link).