Przejdź do treści

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz., Dziekan
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz., Prodziekan
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Karolina Zioło-Pużuk, Prodziekan
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz. 

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz. 

dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. 

dr hab. Beata Garlej, prof. ucz. 

dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz. 

prof. dr hab. Krzysztof Koehler

dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz. 

dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz. 

prof. dr hab. Wojciech Kudyba

dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. 

dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz. 

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. 

dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault, prof. ucz. 

dr hab. Magdalena Saganiak, prof. ucz. 

ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz. 

dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz. 

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz. 

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. 

s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. ucz. 

dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. 

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. 

Przedstawiciele asystentów i adiunktów:

dr Olga Broniś

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

dr Julia Krauze

dr Łukasz Kucharczyk

dr Leonardo Masi

dr Kama Pawlicka

dr Beata Skrzydlewska

dr Agnieszka Smaga

dr Magdalena Ślarzyńska

Przedstawiciel administracji Wydziału:

mgr Mirosława Oniszczuk

Przedstawiciele studentów:

Zuzanna Paraniak (Filologia klasyczna)

Szymon Prusiński (Filologia włoska)

Jan Wrochna (Muzeologia)

Anita Laskowska (Kulturoznawstwo)

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Anna Malewska