Przejdź do treści

Komisje stałe Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Komisja ds. Organizacyjno-Regulaminowych:

 • Prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski – Przewodniczący;
 • Prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz;
 • Prof. dr hab. Wojciech Kudyba;
 • Dr Magdalena Woźniewska-Działak – Sekretarz;
 • Urszula Szlenk – przedstawiciel studentów.

Komisja ds. Odznaczeń:

 • Prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak  – Przewodnicząca;
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski;
 • Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska;
 • Prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault
 • Dr Małgorzata Majewska – Sekretarz;
 • Kamila Kuczyńska – przedstawiciel studentów.

Komisja ds. Dydaktycznych:

 • dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz. – Przewodnicząca;
 • dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.;
 • dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.;
 • dr hab. Beata Garlej, prof. ucz.;
 • dr hab. Beata Gaj, prof. ucz;
 • dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.;
 • dr Piotr Dejneka;
 • dr Filip Doroszewski;
 • dr Robert Pawlik;
 • dr Roberto Peressin;
 • ks. dr Wojciech Sadłoń;
 • dr Beata Skrzydlewska;
 • dr Małgorzata Ślarzyńska;
 • dr Agnieszka Smaga;
 • dr Anna Wiśnicka – Sekretarz;
 • dr Magdalena Złocka-Dąbrowska.

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. – przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz. (reprezentantka kierunku filologia);
 • dr Dorota Dąbrowska (reprezentant kierunku kulturoznawstwo);
 • dr Leonardo Masi (reprezentant kierunku filologia włoska);
 • dr Magdalena Woźniewska-Działak (reprezentantka kierunku filologia polska);
 • mgr Elżbieta Sadoch (reprezentantka kierunku muzeologia) – sekretarz

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. programu ERASMUS – studenci – dr Anna Wiśnicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. programu ERASMUS – pracownicy – dr Piotr Dejneka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie POL-on
– dr Kama Pawlicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie OSF
– dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. systemu informacji naukowej
– dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. praktyk – dr Łukasz Tupacz

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. osób z niepełnosprawnościami – dr Małgorzata Majewska

Przedstawiciele Wydziału Nauk Humanistycznych

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Studium Języków Obcych – dr Olga Broniś

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Bibliotecznej – prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia – prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

Koordynatorzy Wydziału Nauk Humanistycznych

Koordynator Programu Erasmus ds. nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Humanistycznych – dr Piotr Dejneka