Przejdź do treści

Tydzień Jakości Kształcenia UKSW

Tydzień Jakości Kształcenia to wydarzenie o charakterze ogólnouczelnianym, którego celem jest upowszechnianie inicjatyw dydaktycznych oraz podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia na naszej Uczelni.

Trwa rejestracja na szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych (również w ramach umowy-zlecenie), studentów i doktorantów oraz pracowników administracji.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-20 października 2023 r.

Program szkolenia:

https://jakosc.uksw.edu.pl/https-jakosc-uksw-edu-pl-tydzien-jakosci-ksztalcenia-tjk-2023/

Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny:

https://jakosc.uksw.edu.pl/https-jakosc-uksw-edu-pl-tydzien-jakosci-ksztalcenia-tjk-2023/


Wykaz dokumentów dotyczących jakości kształcenia

Zarządzenie 54/2022 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego doskonalenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6546

Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 listopada 2022 r., zmieniające Zarządzenie Nr 7/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych: https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1633

Zarządzenie Nr 9/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych: https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1433

Zarządzenie Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie określenia wzoru wypełnienia karty przedmiotu, obowiązującego na Wydziale Nauk Humanistycznych: https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1369

Zarządzenie Nr 13/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych: https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1330

Wyniki ankiet studenckich w roku akademickim 2022/2023

Wyniki ankiet studenckich w roku akademickim 2021/2022

Wyniki ankiet studenckich w roku akademickim 2020/2021