Przejdź do treści
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak

telefon: (+48) 22 561 89 03
e-mail: d.kielak@uksw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia
prof. ucz. dr hab. Joanna Zajkowska

e-mail:  j.zajkowska@uksw.edu.pl

 

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr Karolina Zioło-Pużuk

e-mail:  k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl

 

Senator WNH w Senacie UKSW
prof. ucz. dr hab.  Anna Marta Szczepan-Wojnarska

Senator WNH w Senacie UKSW
prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa
prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Dyżur dla pracowników: poniedziałek, 13.30-15.00, sala 107

e-mail: a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa
prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

Dyżur: poniedziałek, 13.15-14.30 sala 113
e-mail: a.kozlowska@uksw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

piątek 9.00-9.45 oraz 15.00-15.45 sala 112
e-mail: m.wrzesniak@uksw.edu.pl

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA
prof. ucz. dr hab. Joanna Zajkowska

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA
dr Małgorzata Ślarzyńska

KIEROWNIKA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA
prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

KIEROWNIK KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO
dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

KIEROWNIK KIERUNKU MUZEOLOGIA
dr Beata Skrzydlewska