Przejdź do treści

Czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”

logo

to interdyscyplinarny rocznik naukowy opracowywany w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od momentu powstania (2014 rok) funkcję jego redaktora naczelnego pełni prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie, a jego wersję podstawową stanowi wersja elektroniczna. Na jego łamach publikowane są różnorodne teksty z zakresu nauk o kulturze i religii oraz literaturoznawstwa, w tym m.in. rozprawy podejmujące aktualnie dyskutowane w debatach publicznych problemy tożsamościowe (zob. np. numer 2/2015: „Polskość i tożsamość”; wersja angielska: „Cultural Studies Appendix. Special Issue” 2/2019: „Articulations of the Polish Identity”), artykuły związane ze współczesnymi przemianami wizualności (zwł. dział „Fotoesej i okolice”) oraz studia z zakresu teorii i filozofii kultury (zwł. dział „Dociekania kulturologiczne”). Do roku 2020 – nie licząc dwóch numerów anglojęzycznych – opracowano siedem obszernych numerów periodyku (zob.: www.zalacznik.uksw.edu.pl), w których powstanie zaangażowani byli (jako recenzenci, członkowie Rady Naukowej, autorzy) m.in. uczeni z Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Bułgarii, Czech, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Holandii. Od początku towarzyszą temu przedsięwzięciu różnorodne inicjatywy: od organizacji cykli konferencji i wzbogacania związanej z czasopismem serii wydawniczej (Seria Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”), po działalność upowszechniającą naukę

 „Załącznik kulturoznawczy” od 2015 roku znajduje się na liście ERIH Plus oraz w bazach CEJSH i BazHum. Punktacja według listy MNiSW wynosi 40 punktów


Rada naukowa

z Polski:

prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)

prof. ucz. Katarzyna Flader-Rzeszowska (UKSW)

prof. ucz. dr hab. Rafał Koschany (UAM)

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN)

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski (UKSW)

ks. prof. ucz. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ)

prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ)

prof. dr hab. Jacek Ostaszewski (UJ)

prof. dr hab. Ewa Szczęsna (UW)

z zagranicy:

prof. Raya Kuncheva (Instytut Literatury, Bułgarska Akademia Nauk)

prof. dr Luca Lecis, Università degli Studi di Cagliari (Italy)

dr Lina Preišegalavičienė (Vytautas Magnus University, Lithuania)

prof. Ewa H. Mazierska (School of Journalism and Media, University of Central Lancashire, Preston)

prof. dr Bernd-Juergen Warneken (Empirische Kulturwissenschaften, Ludwig-Uhland-Institut, Tübingen, Germany)


Redakcja

Redaktor naczelna: prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Zastępca redaktor naczelnej – vakat na rok 2020/2021

Członkowie redakcji z Polski:

dr Agnieszka Smaga

prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

dr Robert Birkholc (ILP UW)

dr Izabela Tomczyk-Jarzyna

dr Anna Wiśnicka

członkowie redakcji z zagranicy:

prof. Alessandro Amenta (Università di Roma Tor Vergata)

dr Marina Ludwigs (Uniwersytet w Sztokholmie)


Sekretariat

dr Dorota Dąbrowska

mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska