Przejdź do treści

Granty i projekty badawcze

Grant na realizację wyjazdu badawczego w ramach projektu pt. Wpływy międzyjęzykowe a kanoniczność natywnego systemu językowego: fonologiczne zmiany w języku włoskim na podstawie analizy zapożyczeń, NCN, Miniatura 6 – kierownik dr Olga Broniś (https://bbn.uksw.edu.pl/NCN_grant_dr_Bronis)

Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej, NCBiR POWR.03.01.00-00-T174/18 – kierownik projektu: dr Karolina Zioło-Pużuk.

Krytyczne edycje cyfrowe zabytków średniowiecznego piśmiennictwa z terenów Polski, NAWA, PPN/BIL/2018/1/00213/U/00011 – kierownik projektu: prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk.