Przejdź do treści

Konferencje

  • 12 grudnia 2022 r.: Konferencja naukowa w ramach Spotkań naukowych Instytutu Literaturoznawstwa WNH UKSW Dzieła romantyczne – w świetle kultury literackiej i czytelniczej epoki W dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu 1822-2022. Organizatorzy: Instytut Literaturoznawstwa
  • 24-26 czerwca 2022 r.: VIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna: „I była w tym Polska”. Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee – formy – metodologia. Organizatorzy: Zakład Metodologii Badań Literackich.
  • 4-5 listopada 2021 r.: Konferencja Lo Zibaldone infinito: ricezione, influssi, traduzioni. Organizatorzy: IL WNH UKSW, Włoski Instytut Kultury.
  • 14-16 października 2019 r.: International Conference on the Medical Latin: Latina medicinalis. organizatorzy: prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, pod patronatem międzynarodowego Stowarzyszenia Societatis studiis Slavo-Latinis provehendis. Konferencja odbyła się w ramach jubileuszu dwudziestolecia istnienia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Spotkania naukowe

  • 15 czerwca 2022 r.: Spotkanie naukowe poświęcone książce mgr Marty Beaty Piotrowskiej „Sen dawny śni się raz jeszcze”. „Pierrot i Kolombina” oraz „Skrzypek Opętany” Bolesława Leśmiana jako dramaty brulionowe. Organizatorzy: Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej.
  • 13 czerwca 2022 r.: Cecylia Woloch: Navigating the Liminal: An American Poet in the Borderlands. Organizatorzy: Katedra Modernizmu Europejskiego Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego WNH UKSW.
  • 6 czerwca 2022 r.: Twórczość literacka i teatralna Karola Wojtyły, spotkanie zorganizowane z okazji publikacji krytycznego wydania Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły–Jana Pawła II. Organizatorzy: Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Językoznawstwa UKSW.
  • 7 marca 2022 r.: Wokół konferencji „Lo Zibaldone infinito: ricezione, influssi, traduzioni”. Organizatorzy: Katedra Literatury Włoskiej.
  • 9 grudnia 2021 r.: Urodziny Cypriana Norwida 1821-2021. O sztuce interpretacji dzieł pisarza. Organizatorzy: Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida WNH UKSW.

Konferencje Wydziału Nauk Humanistycznych przed 1 października 2019 r.