Przejdź do treści

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowej nt. „Teksty kultury w (glotto)dydaktyce”

 

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Języków Słowiańskich Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku serdecznie zapraszają...