Przejdź do treści

Zarządzeniem nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dn. 27.10.2021, utworzone zostały trzysemestralne (2021-2023) „Kwalifikacyjne studia podyplomowe z nauczania języka polskiego” przeznaczone dla nauczycieli polonijnych. Studia zorganizowane są na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki (Umowa nr MEIN/DWM/1766 z dn. 26.11.2021), a ich celem jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do nauczania języka polskiego (jako drugiego) na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

W zakresie przygotowania merytorycznego zapoznajemy naszych studentów z dwoma obszarami: literaturoznawczym i językoznawczy.

W pierwszym ze wspomnianych zapoznajemy studentów z historią literatury polskiej (prowadzonej w trzech blok: literatury dawnej, literatury XIX wieku i literatury współczesnej) oraz  z zagadnieniami z poetyki i analizy dzieła literackiego. W bloku językoznawczym – nauczać będziemy kultury języka z elementami stylistyki, gramatyki opisowej, oraz gramatyki historycznej.

Blok zajęć przygotowania dydaktycznego wynosi 110 godzin + 90 godzin praktyk nauczycielskich – to dosyć dużo, ale sądzimy, że jest to liczba zasadna.

W tym obszarze zapoznajemy studentów z metodyką nauczania języka i literatury polskiej na dwóch poziomach nauczania (szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej), ale dołączyliśmy tu jeszcze inne obszary – mianowicie dydaktykę literatury dziecięcej i młodzieżowej (dla lepszej orientacji w lekturowych propozycjach na poziomie szkoły podstawowej) oraz 10- godzinne konwersatorium „Nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej wobec reformy oświaty w Polsce”, żeby zapoznać studentów z najnowszymi trendami w dydaktyce polskiego w naszych szkołach.

W bloku metodycznym, zaproponowaliśmy treści związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego (gramatyka funkcjonalna języka polskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego), co jest atrakcyjną propozycją wobec zmian zachodzących w strukturze społeczeństwa i nowych wyzwań. Wydaje się nam również, że te przedmioty mogą stanowić istotną pomoc dla nauczycieli polonijnych, którzy będą chcieli nauczać języka polskiego dzieci polskich emigrantów w krajach, w których obecnie mieszkają.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli prowadzących nauczanie historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą do nauczania języka polskiego – zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2021/DWM/1766).