Przejdź do treści

Na przełomie lutego i marca 2022 ogłoszony zostanie nabór na kurs.

Studenci UKSW (50 osób) mogą wziąć darmowy udział kursie, który odbędzie się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/22.

Łączny wymiar godzinowy kursu: 70h nauki asynchronicznej poprzez platformę on-line oraz 15h warsztatów face-to-face. Nakład łączny pracy uczestnika: 5 ECTS.

Kurs odbywa się w języku angielskim.

Zaliczenie odbywa się poprzez uczestnictwo w zajęciach (asynchroniczne i warsztatowe), wykonanie zadań, rozwiązanie zadań końcowych oraz udział w warsztatach.

Osoby, które ukończą kurs, otrzymają certyfikat udział sygnowany przez wskazane uczelnie. Pięć osób z UKSW, które ukończą kurs, będą mogły wziąć udział w kilkudniowych warsztatach w Turynie – przejazd i pobyt za darmo.

Więcej informacji: m.jewdokimow@uksw.edu.pl

Projekt „From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare”