Przejdź do treści

Organizacja praktyk

Organizacją praktyk, poradnictwem zawodowym i informacją o rynku pracy zajmuje się  w UKSW Biuro Karier.

Uchwała Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie organizacji i charakterystyki studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, gdzie Zał. Nr 1 stanowi dokument: