Przejdź do treści

Opiekunowie lat w roku akademicki 2023/2024

Studia I stopnia

I rok – dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz k.doboszynska@uksw.edu.pl

II rok – dr Magdalena Partyka m.partyka@uksw.edu.pl

III rok – dr Małgorzata Ciunović m.ciunovic@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Magdalena Woźniewska-Działak m.wozniewska@uksw.edu.pl

Studia I stopnia

I rok – dr Dorota Dąbrowska dk.dabrowska@uksw.edu.pl

II rok – dr Kama Pawlicka k.pawlicka@uksw.edu.pl

III rok – dr Paweł Kuciński p.kucinski@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Agnieszka Smaga a.smaga@uksw.edu.pl

I-III rok – dr Filip Doroszewski f.doroszewski@uksw.edu.pl

Studia I stopnia

I rok – dr Agnieszka Ciarkowska-Nguyen a.ciarkowska-nguyen@uksw.edu.pl

II rok – dr Roberto Peressin r.peressin@uksw.edu.pl

III rok – dr Julia Krauze j.krauze@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Ewa Nicewicz e.nicewicz@uksw.edu.pl

I-III rok – dr Anna Wiśnicka a.wisnicka@uksw.edu.pl

Opiekunowie lat w roku akademicki 2022/2023

Studia I stopnia

I rok – dr Magdalena Partyka m.partyka@uksw.edu.pl

II rok – dr Małgorzata Ciunović m.ciunowicz@uksw.edu.pl

III rok – dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz k.doboszynska@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Magdalena Woźniewska-Działak m.wozniewska@uksw.edu.pl

Studia I stopnia

I rok – dr Kama Pawlicka k.pawlicka@uksw.edu.pl

II rok – dr Paweł Kuciński p.kucinski@uksw.edu.pl

III rok – mgr Joanna Niewiarowska j.niewiarowska@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Agnieszka Smaga a.smaga@uksw.edu.pl

I-III rok – dr Filip Doroszewski f.doroszewski@uksw.edu.pl

Studia I stopnia

I rok – dr Roberto Peressin r.peressin@uksw.edu.pl

II rok – dr Julia Krauze j.krauze@uksw.edu.pl

III rok – dr Olga Broniś o.bronis@uksw.edu.pl

Studia II stopnia

I i II rok – dr Ewa Nicewicz e.nicewicz@uksw.edu.pl

I-III rok – dr Anna Wiśnicka a.wisnicka@uksw.edu.pl