Przejdź do treści

Kurs – w ramach pierwszego okresu funkcjonowania – jest kierowany do studentów UKSW. Następnie zostaną udostępnione w formie modułów do samodzielnego kształcenia dla pracowników służb medycznych, pracowników socjalnych oraz opiekunów.

Prowadzone w ramach projektu warsztaty dla studentów w przyszłości zostaną udostępnione w formie modułów do samodzielnego kształcenia dla pracowników służb medycznych, pracowników socjalnych oraz opiekunów. Dzięki temu uczestnicy projektu zdobędą umiejętności związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych wśród personelu medycznego oraz przyczynią się do poprawy stanu psychicznego i duchowego osób, które przebywają w szpitalnej izolacji.

Program realizuje pięć instytucji akademickich w czterech europejskich krajach: University of Torino (Włochy), University of Dublin (Irlandia), Universidad de Extremadura i Universidad Internacional de la Rioja (Hiszpania) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW jest dr hab. Marcin Jewdokimow, p.o. kierownika Katedry Kultury XX i XXI wieku.

Realizacja potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

Projekt „From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare”