Przejdź do treści

Lista instytucji, w których praktyki odbywają studenci filologii polskiej

(z listy tzn. porozumień ogólnych między UKSW a instytucją, na mocy których współpracujmy w sposób ciągły)

 • Fundacja „Otwarty Kod Kultury”  Fundacja Otwarty Kod Kultury postała powołana do życia w sierpniu 2003 r. Głównym zadaniem Fundacji jest propagowanie kultury artystycznej, w tym opieka nad czasopismami kulturalnymi ukazującymi się w Polsce, a także promocja animacji artystycznej.
 • Fundacja Ośrodka KARTA  Fundacja Ośrodek Karta to niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (od początków XX wieku do roku 1989), niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.
 • Fundacja Nowoczesna Polska ? serwis wolnelektury.pl Fundacja Nowoczesna Polska  konsekwentnie działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Realizuje cenione i potrzebne projekty, promując wykorzystanie możliwości internetu do celu polepszenia jakości edukacji w Polsce. Praktyki realizowane w ramach projektu Wolne Lektury.
 • Muzeum Łazienki Królewskie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ? szczególnie polecamy praktyki w dziale inwentaryzacji (praktyka dla studentów historii sztuki) oraz dziale wydawniczym (media w kulturze, zarządzanie kulturą i filologia polska specjalizacja edytorska).
 • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego to przedsięwzięcie o wymarze narodowym, ośrodek edukacji przyszłych pokoleń ? historycznej, kulturalnej i patriotycznej Na praktyki przyjmowani są studenci kierunków humanistycznych (historia, kulturoznawstwo, muzeologia, dziennikarstwo).
 • Muzeum Etnograficzne w Warszawie http://www.ethnomuseum.pl/
 • Polskie Radio SA Polskie Radio S.A – praktyki dla studentów ostatnich 2 lat studiów. Studenci muszą zapoznać się z treścią uchwały oraz złożyć wniosek. Szczegóły na stronie radia.
 • Scena Capitol sp. z o.o  http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/praktykiCapitol.pdf
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich http://www.sfp.org.pl/
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – główna polska organizacja skupiająca prozaików, poetów, dramatopisarzy, krytyków literackich i tłumaczy. SPP stanowi kontynuację Związku Literatów Polskich, założonego w roku 1920. Praktyki w SPP Oddział Warszawski przeznaczone są dla studentów filologii polskiej. http://sppwarszawa.pl/
 • Stowarzyszenie Teatralne Remus http://www.teatrremus.pl/
 • Wydawnictwo Editio   Editio Studio Usług Graficzno-Wydawniczych ? to firma z ponad 10-letnim doświadczeniem specjalizująca się w kompleksowym przygotowywaniu publikacji oraz Magazynów. Współpracując z szeregiem Wydawnictw oraz instytucji, uczestniczy w wielu prestiżowych projektach. Możesz dołączyć do naszego zespołu, nabywając niezbędne doświadczenie tak pożądanego na rynku pracy (praktyki przeznaczone dla studentów filologii polskiej, s.edytorstwo).
 • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki http://www.zacheta.art.pl/
 • Zespół Szkół nr 3 Przymierza Rodzin http://www.spr3bielany.edu.pl/
 • Zespół Szkół nr 56, Szkoła Podstawowa nr 214, Gimnazjum nr 70 w Warszawie www.zs56.pl