Przejdź do treści

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
ds. Praktyk Studenckich

  • Filologia polska
    • specjalizacja nauczycielska (FP1, FP2, FPZ2) – mgr Łukasz Tupacz, l.tupacz@uksw.edu.pl (prośba o kontakt mailowy w celu rozliczenia praktyk)
    • specjalność njpjo (FP1, FP2) – mgr Łukasz Tupacz, l.tupacz@uksw.edu.pl (prośba o kontakt mailowy w celu rozliczenia praktyk)
    • specjalność edytorska (FP1) – dr Magdalena Partyka, m.partyka@uksw.edu.pl