glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Sesja egzaminacyjna

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTRU LETNIEGO

13-22 lipca 2021 r. - sesja poprawkowa
(egzaminy poprawkowe zazanaczone kolorem czerwonym)


FILOLOGIA POLSKA - I STOPIEŃ

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Język łaciński dr Magdalena Niewiadomska 17.06.21
(10.00)
Ms Teams
Gramatyka opisowa języka poskiego cz.1  prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska 20.09.21
godz. 10.00
    Moodle

Historia polskiej literatury dawnej

prof. dr hab. Krzysztof Koehler

18.06.21
(08.00-11.00 i
15.30-19.00)

22.06.21
(08.00-10.00)

Ms Teams
Historia literatury polskiej (oświecenie) dr Magdalena Bober-Jankowska 21.06.21
22.06.21
Ms Teams
Historia Polski ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
30.06.21
godz. 10.00
 
Moodle
II ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Historia filozofii prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski 18.06.21
(15.00)
Ms Teams
Wstęp do dziejów filozofii prof. dr. hab. Kazimierz Pawłowski 18.06.21
(18.30)
Ms Teams
Gramatyka historyczna języka polskiego  dr Anna Dąbrowska-Kamińska 21.06.21
(09.00)
Moodle
Arcydzieła literatury światowej prof. ucz. dr hab. Jan Zieliński 23.06.21
(11.00-15.00)
Ms Teams

Poetyka - cz 2.
(egzamin ustny)

prof. ucz. dr hab. Beata Garlej 16.06.21
17.06.21
19.06.21
Ms Teams 
Historia literatury polskiej - romantyzm  prof. ucz. dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

28.06, 29.06,
30.06 (09.00-13.30)
według ustalonej kolejności

2.09.202, godz. 09.00
- termin dla osób z III roku, które chcą aplikować na studia II stopnia 

21.09.2021, godz. 09.00
- termin poprawkowy dla osób
z II roku

Ms Teams (kanał wykładu)
III ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Teoria literatury  s. prof. ucz. dr hab. Wiesława Tomaszewska

16.06.21

godz.10.00

 

II TERMIN

13.09.21
10.00

 

 

moodle

Historia literatury polskiej - Młoda Polska - wykład prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak 

15.09, od godz. 10.00

MS Teams
Historia teatru europejskiego prof. ucz. dr hab. Piotr Mitzner 15.06.21 Ms Teams
Przemiany form dramatycznych prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński 24.06.21
(11.30)
 

 

FILOLOGIA POLSKA - II STOPIEŃ

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Metodologia badań literackich prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak

16.06.21 
(10.00-15.00)

23.06.21
(10.00-12.00)

30.06.21
(10.00-12.00)

Ms Teams (wirtualna sala ćwiczeń, która była używana w czasie roku)
Metodologia badań nad językiem cz. II

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska 

20.09.201
godz. 09.00
Moodle
II ROK
Historia dramatu XX i XXI wieku prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński 25.06.21
(13.55)
 
Nowy dramat w Polsce i na świecie  prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński 25.06.21
(13.15)
 


                                                 KULTUROZNAWSTWO - I STOPIEŃ
 

I ROK
PROWADZĄCY PRZEDMIOT TERMIN NARZĘDZIE
Poetyka intersemiotyczna prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk 21.06.21
(10.00)
Moodle
Język łacński w kontekstach kulturowych dr Julia Krauze 18.06.21 i
25.06.21
(09.00-10.30)
 
Moodle
(test pisemny-quiz)
Historia filozofii dr Robert Pawlik 28.06.2021
29.06.2021
Ms Teams
Podstawy antropologii kulturowej dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

23.06.21
od godz. 13.15

Ms Teams 
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia  prof. dr hab. Krzysztof Koehler 25.06.21
(08.00-09.00)
Ms Teams
Wstęp do komunikacji językowej dr Joanna Zaucha 17.06.21 (10.00-11.30) Moodle
II ROK
PROWADZĄCY PRZEDMIOT TERMIN NARZĘDZIE
Historia kultury XIX wieku  dr Paweł Kuciński

16.06.21
(09.00-15.00)

21.06.21 (13.00-18.00)

Ms Teams

Komunikacja kulturowa XiX wieku

dr Evangelina Skalińska 19.06.21
(10.00)
Ms Teams


                                                KULTUROZNAWSTOWO - II STOPIEŃ
 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Tożsamość polska dr Dorota Dąbrowska 18.06.21
(13.15-14.45)
 

 
                                                              FILOLOGIA WŁOSKA

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
PNJW
wypowiedź pisemna
dr Roberto Peressin 13.09
(09.00)
Moodle,
Ms Teams 
gramatyka opisowa ćwiczenia dr Roberto Peressin 14.09 (09.00) Ms Teams 
Gramatyka opisowa dr Olga Broniś 17.06.21
(12.00)
 
II ROK
PRZEDDMIOT PRZEDMIOT TERMIN NARZĘDZIE
PNJW - część pisemna dr Małgorzata Ślarzyńska 16.09
(09.00-15.00)
Moodle,
Ms Teams
PNJW - część ustna  dr Małgorzata Ślarzyńska 21.09
(10.00)
Ms Teams
Historia filozofii prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski 18.06.21
(13.15)
Ms Teams
III ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
PNJW
(gramatyka, pragmatyka, słownictwo)
Dr. Alberto Regagliolo
dr Ewa Nicewicz
14.09
(10.00)
 
PNJW
 

Dr. Alberto Regagliolo
Dr. Onofrio Bellifemine
dr Ewa Nicewicz

22.09
(10.00)
 
PNJW
(traduzione)
dr Ewa Nicewicz   Ms Teams

 

                                                            FILOLOGIA  KLASYCZNA
 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE

Historia literatury greckiej II -okres klasyczny

prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska

16.06.21
godz. 08.30

Ms Teams
egzamin ustny
Historia literatury łacińskiej I
(egzamin ustny) 
prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

"0" - 2.06 

"1"- 16.06 (09.45)

Ms Teams
Historia filozofii starozytnej I prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski 18.06.21
(11.30)
Ms Teams 
II ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Gramatyka opisowa
języka łacińskiego
prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk 24.06.21
(10.00-12.00)
Moodle
Gramatyka opisowa
języka greckiego
prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk 25.06.21
(12.00-14.00)
Moodle
Praktyczna nauka języka greckiego dr Filip Doroszewski 17.06.21
(09.00-10.30)
Moodle
Historia literatury greckiej IV prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska 21.06.21
09.00-10.00
Ms Forms, egz. pisemny
Historia literatury łacińskiej III
 
prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska 16.06.21
09.00-10.00
Ms Forms, egz. pisemny

 

                                                                      MUZEOLOGIA

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Historia kultury polskiej do oświecenia prof. dr hab. Krzysztof Koehler 21.06.21
(12.00-16.00)
Ms Teams
II ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.) - wykład dr Marcin Markowski 22.06.21 (10.30) Ms Teams 
Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań) prof. dr hab. Małgorzata Biniecka-Popoli 16.06.21 Ms Teams 
Historia filozofii dr Robert Pawlik 17.06.21 Ms Teams
Historia kultury polskiej XX i XXI wieku prof. ucz. dr hab. Jan Zieliński 23.06.21
(10.00-11.00)
Ms Teams
III ROK
Prawodawstwo polskie, kościelne, międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury (egzamin ustny) dr Ziemowit Cieślik 21.06.21
(09.00)
 


KONWERSATORIA:

 • wstęp do opery włoskiej (prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault, dr Leonardo Masi - 21.09, godz.10.00
 • l'italiano "indecente" - DR. Alberto Regagliolo, 14.09, godz. 11.00

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ:

 • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak - 20.09, godz. 09.00-10.00, Ms Teams (kanał dużuru)
 • prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz - 14.09, godz. 11.30-13.00
 • prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska - 13.09, godz. 10.00-11.30
 • dr Małgorzta Majewska - 16.09, godz. 09.00-10.00 (Ms Teams) 
 • dr Roberto Peressin - 14.09, godz. 12.00-14.00 (Ms Teams)
 • mgr Elżbieta Sadoch - 13.09, godz. 08.00-09.30 (MS Teams, prośba o wczesniejszy e-mail)
 • dr Małgorzata Ślarzyńska - 14.09, godz. 14.00-15.00 i 21.09, 09.00-10.00 (Ms Teams)
 • mgr Agnieszka Świątek - 20.09, godz. 11.00-12.00
   

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach