glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Sesja egzaminacyjna

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTRU LETNIEGO

13-22 września 2021 r. - sesja poprawkowa
 


FILOLOGIA POLSKA - I STOPIEŃ

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Gramatyka opisowa języka polskiego cz.1  prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska 20.09
godz. 10.00
    Moodle
Historia literatury polskiej (oświecenie) dr Magdalena Bober-Jankowska

16.09,
godz. 10.00


 

17.09,
godz 08.00

Ms Teams
Etyka prof. ucz. dr hab. Kazimierz Pawłowski 17.09
godz. 16.00
Ms Teams
Historia Polskiej Literatury Dawnej - egzamin ustny prof. dr hab. Krzysztof Koehler 20.09
godz. 10.00-12.00
Ms Tems
Historia Polski ks. prof. ucz. dr hab. Józef Naumowicz

23.09,

godz. 10.00

Moodle
II ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Historia filozofii prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski 17.09
godz. 15.00
Ms Teams
Arcydzieła literatury światowej prof. ucz. dr hab. Jan Zieliński 14.09
godz. 11.00-11.15
Ms Tools
Gramatyka historyczna języka polskiego  dr Anna Dąbrowska-Kamińska 16.09
08.00-09.00
Moodle

Poetyka - egzamin poprawkowy

prof. ucz. dr hab. Beata Garlej 18.09.2021
od godz. 08.00
Ms Teams
Poetyka - poprawa sprawdzianu semestralnego - poetyka prof. ucz. dr hab. Beata Garlej

13.09.2021
18.30-20.15

moodle, unmail
Historia literatury polskiej - romantyzm  prof. ucz. dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

 

2.09 godz. 09.00
- termin dla osób z III roku, które chcą aplikować na studia II stopnia 

21.09 godz. 09.00
- termin poprawkowy dla osób
z II roku

Ms Teams (kanał wykładu)
III ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Teoria literatury  s. prof. ucz. dr hab. Wiesława Tomaszewska

egzamin ustny (po zgłoszeniu MS Teams)

02.09.2021

 

 

 

II TERMIN

13.09.2021
10.00

 

 

 

 

moodle

Historia literatury polskiej - Młoda Polska - wykład prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak 

15.09 od godz. 10.00

 
Historia teatru prof. dr hab. Piotr Mitzner  17.09
godz. 10.00
moodle

 

FILOLOGIA POLSKA - II STOPIEŃ

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Metodologia badań nad językiem cz. II

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska 

20.09
godz. 09.00
Moodle
Historia języka polskiego dr Małgorzata Majewska 23.09

 10.00-11.00
Moodle
Metodologia badań literackich  prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak 

18.09,
godz. 10.00
 

20.09,
godz. 18.00

Ms Teams


                                                 KULTUROZNAWSTWO - I STOPIEŃ
 

I ROK
PROWADZĄCY PRZEDMIOT TERMIN NARZĘDZIE
Wstęp do komunikacji językowej dr Joanna Zaucha 15.09 09.00  Moodle
Podstawy antropologii kulturowej dr Magdalena Złocka-Dąbrowska 10.09,
godz. 15.00
 
Historia Kultury Polskiej od Średniowiecza do Oświecenia - egzamin ustny prof. dr hab. Krzysztof Koehler 20.09
godz. 12.15-13.45
Ms Teams
II ROK
PROWADZĄCY PRZEDMIOT TERMIN NARZĘDZIE
Aksjologia kulturowa - poprawa spradzianu semestralnego  prof. ucz. dr hab. Beata Garlej 13.09
(16.45-18.30)
Moodle, u-mail


                                                 

                                                              FILOLOGIA WŁOSKA
 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
PNJW
wypowiedź pisemna
dr Roberto Peressin 13.09
(09.00)
 
gramatyka opisowa ćwiczenia dr Roberto Peressin 14.09 (09.00)  
praktyczna nauka języka włoskiego - egzamin końcowy dr Roberto Peressin 15.09  (10:00) część pisemna

16.09 (10:00)
część ustna
 
Gramatyka opisowa dr Olga Broniś 17.09.2021
godz. 10.00
 
II ROK
PRZEDDMIOT PRZEDMIOT TERMIN NARZĘDZIE
PNJW - część pisemna dr Małgorzata Ślarzyńska 16.09
(09.00-15.00)
 
PNJW - część ustna  dr Małgorzata Ślarzyńska 21.09
(10.00)
 
Historia filozofii prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski 17.09 godz.15.00

Ms Teams

Włoska piosenka autorska dr Leonardo Masi 21.09
(11.00-12.00)
 
Kultura kulinarna półwyspu apeninskiego  dr Leonardo Masi 21.09
(11.00-12.00)
 
III ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
PNJW
(gramatyka, pragmatyka, słownictwo)
Dr. Alberto Regagliolo
dr Ewa Nicewicz
14.09
(10.00)
 

 

PNJW
 

Dr. Alberto Regagliolo
Dr. Onofrio Bellifemine
dr Ewa Nicewicz

22.09
(10.00)
 

 

                                                            FILOLOGIA  KLASYCZNA
 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE

Historia literatury greckiej -okres klasyczny

prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska

13.09 
(09.00-10.30)

Ms Teams
Mitologia grecka i rzymska (fakty mityczne) prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska 20.09
(09.00-09.45)
Ms Forms
Mitologia grecka i rzymska (fakty mityczne) - teoria prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska 21.09 (09.00-10.00) Ms Forms
Historia filozofii starozytnej i etyka  prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

17.09,

godz.15.30

Ms Teams
Gramatyka opisowa języka łacińskiego prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk 21.09,
godz. 08.30-10.00
Moodle
II ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE
Historia literatury greckiej - okres cesarstwa prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska 13.09
(09.00-10.00)
Ms Forms 
Gramatyka opisowa języka łacińskiego prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk 21.09,
godz. 08.30-10.00
Moodle
Gramatyka opisowa języka greckiego prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk 22.09,
godz. 08.30-10.00
Moodle

 

            MUZEOLOGIA

 

I ROK
PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN NARZĘDZIE

Historia Kultury Polskiej (do XVIII wieku) - egzamin ustny

prof. dr hab. Krzysztof Koehler

20.09,

godz. 14.00-15.00

Ms Teams

 

KONWERSATORIA:

 • wstęp do opery włoskiej (prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault, dr Leonardo Masi - 21.09, godz.10.00
 • l'italiano "indecente" - dr Alberto Regagliolo, 14.09 , godz. 11.00

 

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ:

 • dr Onofrio Bellifemine - 13.09, godz. 12.00
 • dr Magdalena Bober-Jankowska - 17.09, godz. 12.00 (Ms Teams)
 • dr Olga Broniś - 14.09, godz. 11.00
 • dr Małgorzata Burta - 16.09, godz. 15.00-16.30 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Raoul Bruni - 14.09, godz. 15.00-16.00 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda - 13, 20, 21, 22.09 (Ms Teams) - po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcą
 • dr Małgorzata Ciunović - 20.09, godz. 10.00
 • prof. ucz. dr hab. Anna Czajka-Cunico - 21.09, godz. 11.00-12.00 (Ms Teams)
 • dr Łukasz Cybulski - 20.09, godz. 08.00 (Ms Teams), kod zespołu: xmetmng
 • dr Dorota Dąbrowska - 21.09, godz. 11.00-12.00 (Ms Teams)
 • dr Anna Dąbrowska-Kamińska - 16.09, 09.00-10.00
 • dr Piotr Dejneka - 17.09, godz. 09.00-10.00 (Ms Teams)
 • dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz - 17.09, godz. 10.00-11.30 (Ms Teams)
 • dr Halyna Dubyk - 14.09, godz. 11.00 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Beata Gaj - 14.09, 9:00 - 12:00, MS Teams (dyżur dla wszystkich studentów filologii klasycznej (w tym seminarium II rok i kolejna szansa egzaminu: Historia literatury łacińskiej 1) - Ms Teams, mail
 • prof. ucz. dr hab. Beata Garlej - 14.09, 08.00-09.30 (Ms Teams)
 • dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska - 22.09, godz. 10.30-12.30 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak - 20.09, godz. 09.00-10.00, Ms Teams (kanał dużuru)
 • prof. dr. hab. Krzysztof Koehler - 20.09, godz. 15.00-16.00
 • prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska - 21.09, godz. 09.30
 • prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz - 14.09, godz. 11.30-13.00
 • prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska - 13.09, godz. 10.00-11.30
 • dr Anna Krasowska - 17.09, godz. 11.30-13.00
 • dr Julia Krauze - 13.09, godz. 11.00-12.30 (Ms Teams)
 • dr Małgorzta Majewska - 23.09, godz. 09.00-10.00 (Ms Teams) oraz 27.09, godz. 08.00 po wczesniejszym uzgodnieniu mailem 
 • dr Leonardo Masi - 15.09, godz. 10.00-11.00
 • prof. dr hab. Piotr Mitzner - poniedziałek, godz. 15.00-16.00
 • prof. ucz. dr hab. Dorota Muszytowska - 13.09, godz. 10.00-11.30 (Ms Teams)
 • dr Ewa Nicewicz - 14.09, godz. 08.30-09.30 (Ms Teams)
 • mgr Joanna Niewiarowska - 13.09, godz. 13.30-15.00 (kolokwium poprawkowe na platformie Moodle)
 • dr Robert Pawlik - 14.09, godz. 09.00-11.00 (MS Teams, dyżur)
 • prof. ucz. dr hab. Kazimierz Pawłowski - 17.09, godz. 14.00-15.00 (Ms Teams)
 • dr Magdalena Partyka - 21.09, godz. 09.00-10.30 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska - 21.09, 08.30-09.00 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault - 21.09, godz. 12.00-13.00
 • dr Roberto Peressin - 13.09, godz. 14.00 (Ms Teams)
 • dr Laura Polkowska - 13.09, godz, godz. 17.00
 • mgr Elżbieta Sadoch - 13.09, godz. 08.00-09.30 (MS Teams, prośba o wczesniejszy e-mail)
 • ks. prof. ucz. dr hab. Jezry Sikora - 16.09, godz. 11.00-12.00
 • dr Evangelina Skalińska - 21.09, godz. 10.00 (Ms Teams)
 • dr Agnieszka Smaga - 21.09, godz. 09.00-11.00
 • prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk - 14.09 i 21.09, godz. 09.00-10.00 (Ms Teams)
 • prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska - 20.09, godz. 14.00-15.00 (Ms Teams)
 • dr Małgorzata Ślarzyńska - 15.09, godz. 14.00-15.00 i 21.09, 09.00-10.00 (Ms Teams)
 • mgr Agnieszka Świątek - 20.09, godz. 11.00-12.00
 • s. prof. ucz. dr hab. Wiesława Tomaszewska - 13.09, godz. 12.00
 • dr Anna Wiśnicka - 14.09, godz. 10.00-11.00, 14.09, godz. 11.00-12.00 (termin brakujących zaliczeń)
 • prof. ucz. dr hab. Jan Zieliński - 14.09, godz. 10.00-11.00
 • dr Magdalena Złocka-Dąbrowska - 10.09, godz. 13.00
   

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach