Przejdź do treści

SESJA POPRAWKOWA SEMESTRU ZIMOWEGO

OD 19 DO 25 LUTEGO 2024 ROKU

FILOLOGIA POLSKA (STUDIA I STOPNIA)

I rok

dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.Kultura języka23.02.2024 r.13:15 – 14:45sala 323
ks. dr hab. Waldemar GlińskiHistoria Polski20.02.2024 r.08:00 – 09:30sala 410
dr hab. Beata Garlej, prof. ucz. Poetyka23.02.2024 r.15:00 – 16:30sala 228

II rok

ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.Historia literatury polskiej 1945-1989. Prolegomena19.02.2024 r.11:15sala 327
dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz.Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)22.02.2024 r.11:30 – 13:00sala 421
dr hab. Beata Garlej, prof. ucz. Poetyka23.02.2024 r.15:00 – 16:30sala 228
dr Anna Dąbrowska-KamińskaGramatyka historyczna języka polskiego (fonetyka)20.02.2024 r.17:00sala 302

III rok

dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.Historia literatury polskiej – Pozytywizm19.02.2024 r.11:30 – 13:00sala 314
prof. ucz. dr hab. Paweł StangretHistoria teatru europejskiego22.02.2024 r.11:30 – 13:00sala 407

FILOLOGIA POLSKA (STUDIA II STOPNIA)

I rok

II rok

dr Roberto PeressinDialektologia włoska22.02.2024 r.15:00sala 406
prof. dr hab. Wojciech KudybaHistoria Literatury polskiej po 198923.02.2024 r.13:00sala 228

KULTUROZNAWSTWO (STUDIA I STOPNIA)

I rok

dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz. Podstawy socjologii kultury23.02.2024 r.09:45 – 11:15sala 410A
dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz. Wstęp do kulturoznawstwa23.02.2024 r.09:45 – 11:15sala 410A
dr Robert PawlikHistoria filozofii21.02.2024 r.16:30 – 18:15 sala 410A

II rok

dr Leonardo MasiPodstawy muzykologii20.02.2024 r.08:30 – 09:30sala 214

III rok

dr Dorota DąbrowskaTeorie tekstów kultury22.02.2024 r.16:45sala 323
dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz. Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych23.02.2024 r.09:45 – 11:15sala 410A

KULTUROZNAWSTWO (STUDIA II STOPNIA)

I rok

dr Dorota DąbrowskaTożsamość polska22.02.2024 r.16:45sala 323
dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz. Metodologia badań kulturoznawczych23.02.2024 r.09:45 – 11:15sala 410A

II rok

dr Anna Wiśnicka Główne problemy estetyki współczesnej20.02.2024 r.15:00sala 405

FILOLOGIA WŁOSKA (STUDIA I STOPNIA)

I rok

dr hab. Magdalena Satora, prof. ucz.Włochy średniowieczne19.02.2024 r.08:00 – 09:30sala 410
dr Katarzyna Doboszyńska-MarkiewiczWstęp do nauki o języku22.02.2024 r.11:30sala 406
mgr Agnieszka Ciarkowska-NguyenLeksyka21.02.2024 r.15:00 – 16:30sala 302

II rok

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.Wstęp do historii sztuki włoskiej23.02.2024 r.08:30sala 323
dr Roberto PeressinGramatyka opisowa języka włoskiego II21.02.2024 r.15:00sala 329
dr Roberto PeressinPraktyczna nauka języka włoskiego – wypowiedź pisemna22.02.2024 r.08:00sala 214
dr Leonardo MasiZwiązki kulturowe włosko-polskie20.02.2024 r.08:30 – 09:30sala 214
dr Małgorzata ŚlarzyńskaPraktyczna nauka języka włoskiego – gramatyka, pragmatyka20.02.2024 r.11:30sala 302

III rok

dr Alberto RegaglioloPraktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo19.02.2024 r.08:00sala 215

FILOLOGIA WŁOSKA (STUDIA II STOPNIA)

I rok

dr Małgorzata ŚlarzyńskaAnaliza dzieła literackiego I20.02.2024 r.11:30sala 302

II rok

dr Roberto PeressinDialektologia włoska22.02.2024 r.15:00sala 406

FILOLOGIA KLASYCZNA (STUDIA I STOPNIA)

I rok

dr Katarzyna Doboszyńska-MarkiewiczWstęp do nauki o języku22.02.2024 r.11:30sala 406
dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz.Wstęp do nauki o literaturze19.02.2024 r.od 13:00sala 313
dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz.Historia literatury greckiej – okres archaiczny19.02.2024 r.od 13:00sala 313

II rok

dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.Historia literatury łacińskiej – okres augustowski19.02.2024 r.11:30 – 13:00sala 313
dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz.Gramatyka opisowa języka greckiego19.02.2024 r.od 14:15sala 313

III rok

FILOLOGIA KLASYCZNA (STUDIA II STOPNIA)

MUZEOLOGIA (STUDIA I STOPNIA)

I rok

dr Anna Wiśnicka Kultura artystyczna – dizajn w muzeum (wstęp do metodologii badań)20.02.2024 r.15:00sala 405

II rok

III rok