glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Władze

Do odwołania wszelki kontakt w ramach dyżurów będzie się odbywał drogą mailową.

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak
telefon: (+48) 22 561 89 03
e-mail: d.kielak@uksw.edu.pl

Dyżur dla pracowników: poniedziałek 10.00 - 11.00, pok. 314
Dyżur dla studentów:  środa 11.30-13.00, pok. 314

              
 

Prodziekan ds. studenckich

prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk
telefon: 22 561 89 67
e-mail:  b.spieralska@uksw.edu.pl

Dyżur: wtorki 15.00 -16.00 i piątki  8.00 - 9.00 na platformie MS Teams

 

Senatorowie WNH w Senacie UKSW

prof. ucz. dr hab.  Anna Marta Szczepan-Wojnarska

prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz

 

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

 prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Dyżur dla pracowników: wtorek od 14.00-15.00 na platformie MS Teams
e-mail: a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

Dyżur: poniedzialek 8.30-9.30, Domek nr 3
e-mail: a.kozlowska@uksw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Dyżur dla pracowników: piątek 9:30 -10:30 (MS Teams)
Dyżur dla studentów:  piątek 10:30 - 11:30 (MS Teams)

e-mail: m.wrzesniak@uksw.edu.pl
 

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA
prof. ucz. dr hab. Janna Zajkowska

 

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA
dr Małgorzata Ślarzyńska

 

KIEROWNIKA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA
prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

 

KIEROWNIK KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO
dr Agnieszka Smaga

 

KIEROWNIK KIERUNKU MUZEOLOGIA
dr Beata Skrzydlewska

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach