Władze

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak
telefon: (+48) 22 561 89 03
e-mail: d.kielak@uksw.edu.pl

Dyżur dla pracowników: poniedziałek 10.00 - 11.00, pok. 310
Dyżur dla studentów:  środa 11.30-13.00, pok. 310

              
 

Prodziekan ds. studenckich

prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk
telefon: 22 561 89 67
e-mail:  b.spieralska@uksw.edu.pl

Dyżur: środa 13.30-15.00, pok. 314
 

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
W terminach zjazdów: piątek 15.00-16.30, pok. 314

 

Reprezentant WNH w Senacie UKSW

prof. UKSW dr hab. Tomasz Korpysz

 

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

S. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

Dyżur: środa 11.30-12.30, Domek nr 3
e-mail: wtomaszewska@uksw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska

Dyżur: poniedzialek 8.30-9.30, Domek nr 3
e-mail: a.kozlowska@uksw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

Dyżur: środa 13.15-15.00, Domek nr 3
e-mail: m.wrzesniak@uksw.edu.pl
 

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA
prof. UKSW dr hab. Janna Zajkowska

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA
dr Leonardo Masi

KIEROWNIKA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA
dr Filip Doroszewski

KIEROWNIK KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO
dr Agnieszka Smaga

KIEROWNIK KIERUNKU MUZEOLOGIA
dr Beata Skrzydlewska

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach