Władze

Do odwołania wszelki kontakt w ramach dyżurów będzie się odbywał drogą mailową.

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak
telefon: (+48) 22 561 89 03
e-mail: d.kielak@uksw.edu.pl

Dyżur dla pracowników: poniedziałek 10.00 - 11.00, pok. 314
Dyżur dla studentów:  środa 11.30-13.00, pok. 314

              
 

Prodziekan ds. studenckich

prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk
telefon: 22 561 89 67
e-mail:  b.spieralska@uksw.edu.pl

Dyżur: środa 13.30-15.00, pok. 314
 

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
W terminach zjazdów: piątek 15.00-16.30, pok. 314

 

Senatorowie WNH w Senacie UKSW

prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak

prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz

 

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

s. prof. ucz. dr hab. Wiesława Tomaszewska

Dyżur: środa 11.30-12.30, Domek nr 3
e-mail: wtomaszewska@uksw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

Dyżur: poniedzialek 8.30-9.30, Domek nr 3
e-mail: a.kozlowska@uksw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Dyżur: środa 13.15-15.00, Domek nr 3
e-mail: m.wrzesniak@uksw.edu.pl
 

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA
prof. ucz. dr hab. Janna Zajkowska

 

KIEROWNIK KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA
dr Leonardo Masi

 

KIEROWNIKA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA
prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

 

KIEROWNIK KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO
dr Agnieszka Smaga

 

KIEROWNIK KIERUNKU MUZEOLOGIA
dr Beata Skrzydlewska

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach