Decyzje i zarządzenia dziekana

 

ROK RODZAJ NAZWA DATA PUBLIKACJI WERSJA PDF DO POBRANIA
2020 Decyzja
Decyzja nr 14
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 02 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Nauk Humanistycznych
02.07.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 13
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kulturą
12.05.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 12
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego przedłużenia zatrudnienia dra hab. Raoula Bruniego
16.04.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 11
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania na stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego
01.04.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 10
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia postępowania na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości
01.04.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 9
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 marca 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych  w mediach społecznościowych
30.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 8
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych
30.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 7 
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. User Experience: doświadczenie użytkownika Wydziału Nauk Humanistycznych
30.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 6
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
 w Warszawie z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania  dotyczącego przedłużenia zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch
26.03.2020
2020 Decyzja
Decyzja nr 5 
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do rozstrzygnięcia postępowania  dotyczącego przedłużenia zatrudnienia dra Łukasza Kucharczyka
26.03.2020 r.
2020 Decyzja
Decyzja nr 4
Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. promocji w mediach społecznościowych
19.03.2020 r.
2020 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10.03.2020 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i zakresu realizacji zadań administracji wydziałowej 13.03.2020 r.
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 29.01.2020 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania na Wydziale Nauk Humanistycznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4

29.01.2020 r.

2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 29.01.2020 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych

Zarządzenie nr 1 -PROTOKÓŁ HOSPITACJI

29.01.2020 r.
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 27.01.2020 r. w sprawie procedury odwoływania zajęć na WNH UKSW

Załącznik - ZGŁOSZENIE ODWOŁANIA ZAJĘĆ

27.01.2020 r.
2020 Decyzja Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22.01.2020 r. 22.01.2020 r.
2020 Decyzja Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 13.01.2020 r. 13.01.2020 r.
2020 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 13.01.2020 r. 13.01.2020 r.
2020 Zarządzenie

Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2.01.2020 r.

ZAŁĄCZNIK

02.01.2020 r.

2019 Decyzja Decyzja nr 12 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 grudnia 2019 r. 10.12.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 11 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 grudnia 2019 r. 10.12.2019 r.
2019 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 30 października 2019 r. 30.10.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 września 2019 r. 10.09.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 26 czerwca 2019 r. 26.06.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 6 czerwca 2019 r. 04.06.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 7 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 24.05.2019 24.05.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25.03.2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 08.02.2019 r.
2019 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 5 stycznia 2019 r. 05.01.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 5 lutego 2019 r. 05.02.2019 r.
2018 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 lipca 2018 r. 2.07.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 11 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 28 czerwca 2018 r. 28.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 28 czerwca 2018 r. 28.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie Decyzji nr 7/2018 27.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Sekretarza Komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 7 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia zakresów obowiązków opiekunów lat. 09.04.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.

2018 Decyzja Decyzja nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji planistycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.

2018 Decyzja Decyzja nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 stycznia 2018 r.  w sprawie Komisji Dziekana do spraw kwalifikacji studentów do Programu Erasmus+ w rekrutacji na rok 2018/2019. 02.01.2018 r.

2018 Decyzja

Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 19.03.2018 r. w sprawie prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych.

 

 

2018 Decyzja

Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazd na relizację cześci przedmiotów w ramach programu Erasmus.

Załącznik do decyzji Dziekana

12.02.2018

2018 Decyzja

Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazdy w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.
 

Załącznik do decyzji Dziekana

12.02.2018

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW z powodu uczestnictwa w konferencjach naukowych 04.12.2017

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 28.11.2017

pobierz dokument

odwołanie zajęć - wniosek

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia opisu przedmiotu wpisanego do systemu USOS 02.01.2017

pobierz dokument

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu weryfikacji opisu przedmiotu w systemie USOS 02.01.2017

pobierz dokument

2016 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2016 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziekana i Prodziekanów Wydziału 01.09.2016

pobierz dokument

2016 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie sporządzenia matryc efektów kształcenia dla specjalizacji 21.12.2016

pobierz dokument

2014 Zarządzenie Zarzadzenie Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2014 r. dotyczące przeprowadzania egzaminów (dla pracowników) 01.09.2014

pobierz dokument

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach