Przejdź do treści

Plan w roku akademickim 2022/2023

GodzinaSobotaNiedziela
8:00-9:30Funkcjonowanie wydawnictw
i rynek książki
Redakcja techniczna i korekta
9:45-11:15Wybrane problemy poprawności językowejProjektowanie i skład książki
11:30-13:00Redakcja tekstów naukowychEdycje naukowe tekstów dawnych
13:15-14:45Redakcja tekstów specjalistycznych (teksty matematyczne, przyrodnicze, prawnicze)Edycje cyfrowe dzieł literackich
15:00-16:30Redakcja tekstów specjalistycznych (teksty tłumaczone) 
GodzinaSobotaNiedziela
8:00-9:30Funkcjonowanie wydawnictw i rynek książkiProjektowanie i skład książki
9:45-11:15Wybrane problemy poprawności językowejPrzygotowanie tekstu dla osób z dysfunkcją wzroku
11:30-13:00Redakcja tekstów naukowychEdycje naukowe tekstów dawnych
13:15-14:45Redakcja tekstów specjalistycznych (teksty matematyczne, przyrodnicze, prawnicze)Wybrane zagadnienia prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego
15:00-16:30Tekst jako projekt internetowy