glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Glossae - Scholia - Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages

W ramach serii wydawniczej Warsaw Studies in Classical Literature and Culture wydawnictwa Peter Lang ukazał się właśnie tom pod redakcją pracowników filologii klasycznej UKSW,  M. Mejora, K. Jażdżewskiej oraz A. Zajchowskiej "Glossae - Scholia - Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages." Publikacja zawiera teksty poświęcone praktyce komentowania w starożytności i średniowieczu. 
 
Spis treści tomu dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej »

PLUTARCH Z CHERONEI, PISMA EGZEGETYCZNE

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w serii ?Biblioteka przekładów z literatury starożytnej? (nr 18) ukazały się Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie. Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2) Plutarcha z Cheronei w przekładzie oraz ze wstępem i objaśnieniami Joanny Komorowskiej (Kraków 2012).

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej »

DOMINIKA BUDZANOWSKA, CZTERY CNOTY WŁADCY W "DE CLEMENTIA" SENEKI MŁODSZEGO

 

Drugi tom serii Florilegium zawiera pracę Dominiki Budzanowskiej "Cztery cnoty władcy w De Clementia Seneki Młodszego" wydaną w roku 2012 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej »

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach