Kulturoznawstwo

 

    

Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW powstało w 2008 r. w ramach projektu uprawiania humanistyki integralnej, skupiającej różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych wokół podstawowej dla kultury, nawiązującej do pierwotnego znaczenia tego terminu (colerecura di se) "troski o człowieczeństwo"

Podstawowy program studiów na kierunku kulturoznawstwo obejmuje wiedzę z zakresu szeroko rozumianej historii i teorii kultury - przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Zajęcia obejmują także zagadnienia społeczne tworzące podstawę dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologia, antropologia, filozofia) oraz zasadach ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji współczesnych instytucji kultury i dotyczących zarządzania nimi, a także współczesnej muzeologii i dziejów kolekcjonerstwa.


Specyfika Kulturoznawstwa WNH UKSW

Kulturoznawstwo na UKSW wyróżnia akcent położony na historię pojęcia, teorii i filozofii kultury oraz kwestie tożsamości i międzykulturowości. Jednocześnie zawiera ono w swym programie historię  kultury polskiej i europejskiej, przygotowanie w zakresie teorii komunikacji, mediów, wprowadzenie do filozofii, elementy estetyki, historię sztuki i muzyki, wiedzę o teatrze, filmie i nowych mediach oraz wszechstronne kształcenie artystyczne (teatr, film, sztuka). Studia kulturoznawstwa na WNH  oferują bogaty program przygotowujący do pracy w obszarze kultury. Program jest otwarty na pojawiające się na polu kultury z wielką intensywnością nowe zespoły zagadnień.

Sylwetka absolwenta 

Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w charakterze badacza kultury, animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i public relations

Absolwent studiów kulturoznawczych winien rozporządzać podstawową wiedzą na temat kultury i w oparciu o nią potrafić podjąć krytyczno-twórczą refleksję nad dziedziczonymi i aktualnie powstającymi zjawiskami kultury. Powinien posiadać umiejętność wydobywania znaczeń kulturowych, konkretnych i uniwersalnych, potrafić interpretować je i ujmować z punktu widzenia możliwości wzajemnej komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej.

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, niepowtarzalna atmosfera oraz interesujący program sprawiają, że studiowanie jest prawdziwą przyjemnością, rozwijającą zarówno intelektualnie, jak i duchowo!  

 


KULTUROZNAWSTWO UKSW NA 6. MIEJSCU WŚRÓD KULTUROZNAWSTW
W POLSCE WEDŁUG RANKINGU ?PERSPEKTYWY 2014?

 

Według Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014" kierunek kulturoznawstwo, prowadzony
w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, uplasował się na 6. miejscu wśród polskich kulturoznawstw w kategorii - "kulturoznawstwo
i wiedza o krajach i regionach". 

Awans aż o 6 pozycji w stosunku do rankingu z 2013 to wspólne osiągnięcie studentek i studentów, kadry akademickiej oraz osób pracujących w naszym dziekanacie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły rankingu:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=8

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach