glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konkursy

Druki do pobrania:

1. Oświadczenie 1;

2. Oświadczenie 2.

 

Ogłoszenia:

Warszawa, dnia 08.07.2021 roku

 

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie nauki o kulturze i religii na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW - do pobrania

 

 

Warszawa, dnia 08.07.2021 roku

 

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w profesora uczelni w dyscyplinie literaturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW - do pobrania

 

 

Warszawa, dnia 13.04.2021 roku

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW - do pobrania

 

 

Warszawa, dnia 30.04.2020 roku

 

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW - do pobrania

 

 

Warszawa, dnia 03.04.2020 roku

 

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Nauk
o Kulturze i Religii Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW -
do pobrania

 

 

Warszawa, dnia 03.04.2020 roku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kulturą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW – do pobrania

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach