Przejdź do treści

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, na podstawie § 41 ust. 1-2 i 4 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW oraz w związku z § 21 ust. 4a i 5 oraz § 34 ust. 3 pkt. 1-2 Statutu UKSW i w związku z Uchwałą Nr 20/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do rad dyscyplin naukowych wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4a i 5 oraz w § 34 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 Statutu, w dniu 24 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 12.00 w sali 116 w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii.

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Warszawa, dnia 24 czerwca 2024 r

24 czerwca 2024