Przejdź do treści

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, w związku z § 54 ust. 2 pkt 3 i Uchwałą Nr 21/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia trybu stwierdzania wypełnienia przez kandydatów do rad wydziałów wymagań określonych w § 54 ust. 3 Statutu UKSW, w dniu 24 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 11.30 w sali 116 w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru dziewięciu członków Rady Wydziału Nauk Humanistycznych.

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Warszawa, dnia 24 czerwca 2024 r.

24 czerwca 2024