Przejdź do treści

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 31 ust. 1-2 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW oraz w związku z § 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Statutu UKSW i z Uchwałą Nr 19/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do senatu warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5, § 26 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu,


w dniu 20 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego profesorów i profesorów uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru dwóch członków senatu Uniwersytetu na dzień 26 czerwca 2024 r., godz. 11.00 w sali 116 w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie w celu wyboru dwóch członków senatu Uniwersytetu.


ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej


Warszawa, dnia 20 czerwca 2024 r.

20 czerwca 2024