Przejdź do treści

Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH UKSW z dnia 3 czerwca 2024 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 13 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja
Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW i
w związku z Uchwałą Nr 19/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 3 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę o
zwołaniu zebrania wyborczego nauczycieli akademickich, którzy nie są profesorami i profesorami UKSW na dzień 10 czerwca 2024 r., godz. 11.00 w sali 116 w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w celu wyboru dwóch kandydatów na członków senatu UKSW.
Kandydaci mogą być zgłaszani przez każdego członka WNH do dnia 8 czerwca 2024 r. drogą mailową na adres przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej (j.naumowicz@uksw.edu.pl) lub podczas zebrania wyborczego.


ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej


Warszawa, dnia 3 czerwca 2024 r.

05 czerwca 2024