Przejdź do treści

Erasmus+ otwarcie rekrutacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 lutego 2024 rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów I, II i III stopnia w zagranicznej uczelni partnerskiej. Obowiązująca procedura rekrutacyjna jest dostępna do wglądu w Dziekanacie WNH UKSW.

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji: USOSweb 26.02 – 21.03.2024 składanie przez studentów wniosków w systemie USOSweb ​​

II etap rekrutacji: 25-26.03.2024 testy językowe na platformie Moodle (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO)

III etap rekrutacji: 27.03.2024 – posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych (o dokładnej godzinie zostaną Państwo powiadomieni mailowo z tygodniowym wyprzedzeniem)

UWAGA! Rekrutacja NIE jest otwarta dla studentów 1 roku studiów licencjackich.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków!

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji mailowo a.wisnicka@uksw.edu.pl oraz w godzinach dyżuru.

Dr Anna Wiśnicka
Koordynatorka Erasmus+

22 lutego 2024