Przejdź do treści

Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 13 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW i w związku z Uchwałą Nr 2/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 29 stycznia 2024 r. podjęła uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego na dzień 5 lutego 2024 r., godz. 10.00 w sali 116 w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w celu wyboru jednego elektora Wydziału.

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Warszawa, dnia 29 stycznia 2024 r.

30 stycznia 2024