Przejdź do treści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr.  Rafała Janczarka

Przewodnicząca i  Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 05 lutego 2024 roku, o godz. 12.30 w sali nr 223 w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 5,  podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo

odbędzie się

      OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

     mgr.  Rafała Janczarka

Tytuł rozprawy: Arcydzieło w literaturze polskiej i japońskiej. Studium komparatystyczne

Promotor: dr hab. Magdalena Saganiak, prof. ucz.

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Woźniewska-Działak

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ)

                     prof. dr hab. Agnieszka Kozyra (UW)

                     prof. dr hab. Jarosław M. Ławski (UwB)

Rozprawa doktorska  do wglądu znajduje się w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.

Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne do wglądu w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.uksw.edu.pl/node/235

19 grudnia 2023