Przejdź do treści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Iwony Barbary Rodak

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim

mgr Iwony Barbary Rodak

zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2023 roku, o godz. 11.30 w sali nr 223

w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 5,  odbędzie się

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr  Iwony Barbary Rodak

Tytuł rozprawy „Żołnierz, emigrant, przedsiębiorca – romantyczny bohater codzienności”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Seweryn

Recenzenci: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

                     prof. dr hab. Marek Piechota                    

Rozprawa doktorska  do wglądu znajduje się w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.

Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne do wglądu w wersji elektronicznej            na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.uksw.edu.pl/node/235

25 października 2023