Przejdź do treści

Tydzień Jakości Kształcenia UKSW

Tydzień Jakości Kształcenia to wydarzenie o charakterze ogólnouczelnianym, którego celem jest upowszechnianie inicjatyw dydaktycznych oraz podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia na naszej Uczelni.

Trwa rejestracja na szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych (również w ramach umowy-zlecenie), studentów i doktorantów oraz pracowników administracji.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-20 października 2023 r.

13 października 2023