Przejdź do treści

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Tupacza

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zawiadamia, że
       22 czerwca 2023 roku, o godz. 12.00
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w sali nr 223

podczas posiedzenia Rady dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Łukasza Tupacza

Tytuł rozprawy:
  ,,Literatura powszechna w dydaktyce polonistycznej ogólnokształcącej szkoły średniej po 1918 roku”

 
Promotor: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.

 
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. ucz.
prof. dr hab. Sławomir J. Żurek

 
                      
Rozprawa doktorska do wglądu znajduje się w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.
Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne do wglądu w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.uksw.edu.pl/node/235


Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Gertruda Lipińska: g.lipinska@uksw.edu.pl)

23 maja 2023